Vilkår

Dette nettstedet drives av Hultafors Group og deres tilknyttede selskaper for informasjonsformål. Alle immaterielle rettigheter til nettstedet og produktene tilhører Hultafors Group eller de som eier rettighetene.

All tekst, grafikk, alle bilder, varemerker, lyder, musikk, videoer, kunstverk og datakode på nettstedet eies, kontrolleres eller er lisensiert av eller til Hultafors Group og er underlagt lovgivning for opphavsrett, patent og varemerker, og ulike andre immaterielle rettigheter og konkurranselovgivning.

All kopiering, reproduksjon, republisering, opplasting, oversettelse, overføring eller annen bruk er strengt forbudt. Forespørsler om tillatelse til å reprodusere informasjon på dette nettstedet skal sendes til Hultafors Group på post@hultaforsgroup.com.

Patenter

Hultafors Group sine produkter kan være underlagt en eller flere av patentene i patent- og designdokumentet (pdf, 14 KB).