Vilkår

Dette nettstedet drives av Hultafors Group og deres tilknyttede selskaper for informasjonsformål. Alle immaterielle rettigheter til nettstedet og produktene tilhører Hultafors Group eller de som eier rettighetene.

All tekst, grafikk, alle bilder, varemerker, lyder, musikk, videoer, kunstverk og datakode på nettstedet eies, kontrolleres eller er lisensiert av eller til Hultafors Group og er underlagt lovgivning for opphavsrett, patent og varemerker, og ulike andre immaterielle rettigheter og konkurranselovgivning.

All kopiering, reproduksjon, republisering, opplasting, oversettelse, overføring eller annen bruk er strengt forbudt. Forespørsler om tillatelse til å reprodusere informasjon på dette nettstedet skal sendes til Hultafors Group på post@hultaforsgroup.com.

Patenter

Hultafors Group sine produkter kan være underlagt en eller flere av patentene i patent- og designdokumentet (pdf, 14 KB).

Solid Gear logotype

Solid Gear Footwear er en del av Hultafors Group sammen med: Snickers Workwear | Wibe Ladders | Hultafors | Hellberg Safety | Toe Guard | EMMA Safety Footwear | CLC

For mer informasjon om merkene våre, kan du kontakte oss her