Bærekraft

For Solid Gear er bærekraft synonymt med ansvar og respekt. Samtidig som vi sikrer at produktene våre designes og utvikles i samsvar med den beste kunnskapen og med de beste teknikkene, tar vi ansvar for produktets livssyklus – fra den første produktidèen til bruk, resirkulering og kassering.

Når vi utvikler nye produkter, følger vi retningslinjer for å lage sko som ikke bare er trygge å bruke, men som også er trygge å produsere. Leverandørene er nøye utvalgt og får grundig veiledning i lovgivning for forbudte stoffer. Vi rådgir dem om produksjonsmetoder, og gjennomfører kjemiske tester før og etter produksjon.

Hultafors Group sine bærekraftsøyler

Som en del av Hultafors Group er Solid Gear sin bærekraftstrategi tuftet på respekt for mennesker, planetene og fortjenesten.

Respekt for mennesker

Vi ønsker å ha en positiv innvirkning på alle som blir berørt av virksomheten vår. For våre ansatte betyr det at de skal ha et godt arbeidsmiljø, og ha muligheter for individuell vekst. For leverandørene våre betyr det at de skal følge etiske retningslinjer. For kundene våre betyr det at de alltid skal kunne stole på produktene våre.

Respekt for planeten

Vi arbeider proaktivt for å fortsette å redusere miljøavtrykket fra produksjonen vår. Målene vi definerer, er basert både på våre egne formål og på FN sine bærekraftsmål. Solid Gear skal produsere kvalitetsprodukter med lang levetid. Grunnen er enkel – produkter som varer lenger, er mer bærekraftige.

Respektere fortjenesten

Virksomheten er ikke bærekraftig uten fortjeneste. En bærekraftig virksomhet er en lønnsom virksomhet. Så enkelt mener vi det er.

ISO-sertifikat

Solid Gear Footwear tilbyr brukervennlige produkter av høy kvalitet til kunder og sluttbrukere. Det brukes ISO-standarder gjennom hele organisasjonen. De gjør det enklere for oss å oppnå vårt mål om å redusere kostnader, sikre kontinuerlige forbedringer, oppfylle kundenes behov og overgå forventningene.

De gjør det også enklere for oss å opptre ansvarlig overfor miljøet og å bidra til en bærekraftig fremtid. Solid Gear Footwear er sertifisert av TÜV Nord i samsvar med følgende standarder: EN ISO 9001:2015 og EN ISO 14001:2015