Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss. Eventuell informasjon du utleverer til Hultafors Group lagres trygt i systemene våre. Du kan alltid stole på oss. Vi vil aldri selge innsamlede opplysninger til tredjepart, så du kan trygt utlevere personopplysninger til oss ved å kontakte oss.

For å overholde EUs personvernforordning og for å ivareta de som utleverer personopplysninger til oss, for eksempel kunder, leverandører og ansatte, skal vi alltid respektere den registrertes rettigheter i tråd med personvernerklæringen og våre egne retningslinjer for beskyttelse av informasjon.

Hvis du har spørsmål om datasikkerhet, kan du sende en e-post til gdpr@hultaforsgroup.com.