Bærekraft

For Solid Gear er bærekraft synonymt med ansvar og respekt. Samtidig som vi sikrer at produktene våre designes og utvikles i samsvar med den beste kunnskapen og med de beste teknikkene, tar vi ansvar for produktets livssyklus – fra den første produktidèen til bruk, resirkulering og kassering.

Når vi utvikler nye produkter, følger vi retningslinjer for å lage sko som ikke bare er trygge å bruke, men som også er trygge å produsere. Leverandørene er nøye utvalgt og får grundig veiledning i lovgivning for forbudte stoffer. Vi rådgir dem om produksjonsmetoder, og gjennomfører kjemiske tester før og etter produksjon.

Samarbeid for bærekraft

En viktig del av bærekraftstrategien til Solid Gear og Hultafors Group er medlemskapet i grupper som The Swedish Chemical Group, Leather Working Group og Scandinavian Outdoor Group.

The Swedish Chemical Group er et nettverk som drives av RISE, Research Institutes of Sweden. De følger nøye med på internasjonal kjemisk lovgivning, og annethvert år publiserer de en oversikt over begrensede stoffer (RSL), som medlemmene og deres leverandører skal følge. RSL hjelper oss med å lære opp leverandørene våre i hvilke stoffer som er forbudt. Siden skoindustrien i stor grad fortsatt er avhengig av manuelt arbeid, er det viktig at vi fokuserer på kjemikaliesikkerhet i alle trinn av produksjonsprosessen.

Leather Working Group, LGW, er en verdensomspennende organisasjon av merker, forhandlere, skinnprodusenter og tekniske eksperter. Organisasjonen har som mål å forbedre skinnproduksjonsbransjen. Som medlem har Solid Gear tilgang til LGW sine godkjente garverier, og vi kan kjøpe godkjent lær til våre premium vernesko. Et godkjent garveri har bestått en revisjonsprosess med fokus på arbeidsforhold, avfalls- og kjemikaliekontroll, vannforbruk og sporbarhet.

Scandinavian Outdoor Group, SOG, er en gruppe som består av mer enn 70 skandinaviske utendørsmerker. Bærekraftnettverket SOG arrangerer workshops der medlemmene møtes for å løse felles problemer og dele innovasjoner.

Hultafors Group sine bærekraftsøyler

Som en del av Hultafors Group er Solid Gear sin bærekraftstrategi tuftet på respekt for mennesker, planetene og fortjenesten.

Respekt for mennesker

Vi ønsker å ha en positiv innvirkning på alle som blir berørt av virksomheten vår. For våre ansatte betyr det at de skal ha et godt arbeidsmiljø, og ha muligheter for individuell vekst. For leverandørene våre betyr det at de skal følge etiske retningslinjer. For kundene våre betyr det at de alltid skal kunne stole på produktene våre.

Respekt for planeten

Vi arbeider proaktivt for å fortsette å redusere miljøavtrykket fra produksjonen vår. Målene vi definerer, er basert både på våre egne formål og på FN sine bærekraftsmål. Solid Gear skal produsere kvalitetsprodukter med lang levetid. Grunnen er enkel – produkter som varer lenger, er mer bærekraftige.

Respektere fortjenesten

Virksomheten er ikke bærekraftig uten fortjeneste. En bærekraftig virksomhet er en lønnsom virksomhet. Så enkelt mener vi det er.

ISO-sertifikat

Solid Gear Footwear tilbyr brukervennlige produkter av høy kvalitet til kunder og sluttbrukere. Det brukes ISO-standarder gjennom hele organisasjonen. De gjør det enklere for oss å oppnå vårt mål om å redusere kostnader, sikre kontinuerlige forbedringer, oppfylle kundenes behov og overgå forventningene.

De gjør det også enklere for oss å opptre ansvarlig overfor miljøet og å bidra til en bærekraftig fremtid. Solid Gear Footwear er sertifisert av TÜV Nord i samsvar med følgende standarder: EN ISO 9001:2015 og EN ISO 14001:2015

Solid Gear logotype

Solid Gear Footwear er en del av Hultafors Group sammen med: Snickers Workwear | Wibe Ladders | Hultafors | Hellberg Safety | Toe Guard | EMMA Safety Footwear | CLC

For mer informasjon om merkene våre, kan du kontakte oss her